POLUDNEVNI BORAVAK

Odjel Radnih aktivnosti, za osobe s invaliditetom (tjelesno ili mentalno oštećene odrasle osobe) od 18-te godine života, naviše.

Usluge radno proizvodnih aktivnosti, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena, psihosocijalna rehabilitacija, medicinska rehabilitacija, glazboterapija, fizikalna terapija, prehrana, njega i briga o zdravlju.

Organizirani prijevoz autobusom iz Zagreba do ustanove u Lugu Samoborskom – i natrag.

Početak rada svakodnevno od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 14,00 sati.

U odjelu rade stručnjaci – odgajatelji (profesori defektolozi, socijalni pedagozi, rehabilitatori), te radni terapeuti (fizikalni i glazbeni terapeut).

Korisnici vrijeme provode u izradi raznovrsnih ukrasa, te drugim oblicima radne terapije, podijeljeni u odgojne skupine, od kojih svaka ima svoga odgajatelja.

Slobodne aktivnosti: kompjuterska igraonica, glazbena radionica, tkanje na tkalačkom stanu, šetnje i sportske aktivnosti – u skladu s mogućnostima korisnika.

 

PRIVREMENI BORAVAK TIJEKOM ŠKOLOVANJA ILI IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U POSEBNU ODGOJNU USTANOVU

Privremeni boravak namijenjen je za korisnike od 14. – 21. godine života, mušku mladež s poteškoćama u razvoju (granično intelektualno funkcioniranje, laka i umjerena mentalna retardacija), te pridružena oštećenja, kao i za maloljetnike i mlađe punoljetnike – osobe s problemima u ponašanju, kojima je odlukom nadležnog suda izrečena odgojna mjera upućivanja u Posebnu odgojnu ustanovu.

1. ŠKOLOVANJE I OBRAZOVANJE – srednjoškolsko obrazovanje i stručno osposobljavanje za pomoćna zanimanja, po završenom obrazovanju korisnici stječu nižu stručnu spremu za navedena zanimanja:

 • pomoćni soboslikar-ličilac
 • pomoćni autolimar
 • pomoćni autolakirer
 • pomoćni vrtlar
 • pomoćni kuhar-slastičar
 • pomoćni bravar

Školovanje traje 3 godine.

2. DOMSKI SMJEŠTAJ – odgojni rad u odgojnim skupinama

Korisnici tijekom školovanja borave u odgojnim skupinama, od kojih svaka ima po dva odgajatelja (prof. defektolozi, socijalni pedagozi, rehabilitatori, socijalni radnici i dr.), koji svojim stručnim radom i profesionalnim pristupom pomažu u svladavanju moguće prisutnih emocionalnih, socijalnih i obrazovnih poteškoća.

Korisnicima se pružaju: odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena.

Slobodne aktivnosti:

 • glazbena skupina
 • novinarska grupa
 • dramska grupa
 • sportske aktivnosti (nogomet, košarka, plivanje, stolni tenis)
 • jedrenje
 • keramičarska grupa
 • planinarska grupa
 • likovna radionica
 • sudjelovanje u kulturno-zabavnim događajima (koncerti, Lidrano, maskembal, muzeji, zoo.vrt i dr.)
  pčelarska skupina
 • Također se, u organizaciji ustanove, odlazi na izlete «Lijepom našom», te na ljetovanja i zimovanja- u pratnji stručnog odgojno-obrazovnog osoblja.