Do daljnjeg su zabranjene sve posjete korisnicima, donošenje hrane i sl., a korisnicima je zabranjeno da odlaze kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja Centra za odgoj i obrazovanje Lug ne bi zarazili i prilikom povratka virus prenijeli na ostale korisnike sukladno uputi u nastavku.

UPUTA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19  ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI