U ponedjeljak smo u Centru Lug obilježili Svjetski dan Roma uz tradicionalnu romsku glazbu i moderne ritmove. Zahvaljujemo se našim korisnicima koji su aktivno sudjelovali na priredbi kao i našim djelatnicima, odgajatelju Tihomiru i glazbenom terapeutu Darku.