U Čakovcu je održana ovogodišnja suradnja učeničkih zadruga. Učenici Centra Lug sa voditeljicom Jadrankom Zeman su bili smješteni u hotelu Park i sudjelovali na zanimljivim radionicama u Osnovnoj školi Belica, posjetili Muzej grada Čakovca i Mlin na Muri u sklopu kojeg se također nalazi vrlo zanimljiv muzej i skela na rijeci.