program mogu i ja biti vrtlarU ustanovi je Statutom određeno djelovanje Odjela obrazovanja i osposobljavanja (škole) u sklopu kojega je aktivna vrtlarska radionica u kojoj se osposobljavaju korisnici, pod stručnim vodstvom. U fokusu interesa Centra Lug jest, između ostaloga, jačanje kapaciteta vrtlarske radionice. Ustanova posjeduje osnovnu mehanizaciju za rad u voćnjaku, raspolaže sa ukupno 13ha zemljišta i brinemo o 1800 voćaka (kruške i jabuke). Posjedujemo sustav za navodnjavanje i liniju za proizvodnju prirodnih sokova. Vrtlarsku radionicu vode djelatnici visoke stručne spreme osposobljeni za rad na tome području.

Pomoćni vrtlari školovanjem stječu temeljna znanja iz vrtlarskih poslova, upoznaju različite vrtlarske kulture, uzgajanje povrća, voća, sadnja cvijeća, uzgoj vrtnog zelenila. Osposobljavaju se za izvršavanje radnih operacija radnika u vrtlarstvu, sjetvu, uzgoj voća i povrća, održavanje voćnjaka i izrada prerađevina iz vlastitog uzgoja. Učenici radom u našem voćnjaku i stakleniku stječu znanja, razvijaju radne navike i pripremaju se za samostalan život.

Ciljane skupine ovoga Projekta su:
– pojedinci i pravne osobe kojima bi ustanova ponudila svoje proizvode,
– socijalno ugrožene skupine (osobe treće životne dobi, korisnici socijalnih usluga iz lokalne zajednice..) kojima bi ustanova donirala svoje proizvode vodeći se idejom da korisnici koji su i sami u sustavu socijalne skrbi mogu drugima ponuditi/donirati proizvode koji su nastali njihovim radom u voćnjaku, a što bi učinilo iskorak u načinu korištenja socijalnih usluga u smislu preokreta od pasivnog korištenja državnih sredstava do razvoja aktivnog pristupa.
Uz spomenute ciljane skupine kao krajnji korisnici bili bi prvenstveno korisnici ustanove.

Ustanova će realizacijom ovoga Projekta služiti kao primjer dobrog odnosa prema prirodi i kvalitetnog i svrhovitog korištenja prirodnih resursa. Radna okupacija i radni proces koji dovodi do krajnjeg dobrog prehrambenog proizvoda može potaknuti i dobru suradnju lokalnih osnovnih i srednjih škola, udruga civilnog društva i vjerskih organizacija jer se radi o proizvodnji hrane i u kojoj sudjeluju mladi (učenici, korisnici socijalnih usluga). U prostoru ustanove bismo omogućili školama iz lokalne zajednice održavanje terenske nastave.
Realizacijom ovoga projekta očekujemo da ćemo našim učenicima/korisnicima pružiti adekvatne uvjete za rad u voćnjaku i vrtu, omogućiti djelatnicima uvjete za prenošenje znanja.