dvorac Lug
Dvorac Lug

Na putu od Samobora prema Bregani smješten je stari dvorac «Balagovi dvori», koji je davno pripadao grofu Janku Draškoviću. Njegova supruga, grofica Kulmer, darovala je dvorac obitelji Kiepach. Dio dvorca gdje je danas smješten odjel Radnih aktivnosti najstarije je zdanje, koje po predaji potiče od prije 490 godina. Godine 1830. graditelj Felbinger sagradio je pročelje i glavnu zgradu dvorca, te dao današnji izgled i oblik, a livadu i preskrasni okoliš pretvorio u projektirani engleski park s biranim nasadima flore. Dvorac i imanje bili su u vlasništvu obitelji Kiepach do 1948. godine, kada su prostor i objekti dodijeljeni tadašnjem Zavodu za socijalno staranje.

U početku u domu je bilo smješteno 36-ero djece i dva odgajatelja. Danas ustanova nosi naziv Centar za odgoj i obrazovanje Lug. Prostire se na 13 ha zelenih površina, sa starim dvorcem, projektiranim parkom, poljoprivrednim zemljištem i zgradama za smještaj i boravak, obrazovanje i stručno osposobljavanje.