Poticanje jezično govorne komunikacije uz glazbenu podršku

Razvoj nove usluge: Poticanje jezično govorne komunikacije uz glazbenu podršku

Poziv za roditelje

Program Poticanje jezično govorne komunikacije uz glazbenu podršku osmišljen je kako bismo djeci s govorno jezičnim teškoćama omogućili podršku i rehabilitaciju uz strukturirane glazbene aktivnosti. Glazbenu podršku smo odabrali jer je glazba za djecu motivacija, zabava, a ujedno i način kako im pomoći u savladavanju govorno jezičnih teškoća. Ujedno će razvijati socijalnu interakcije, pažnju, komunikacijske vještine. Uključiti se mogu i djeca s drugim razvojnim teškoćama, koja će također osjetiti dobrobiti na svim razvojnim područjima.

  • Vrijeme provedbe: rujan – prosinac 2022. godine
  • Rad u manjim skupinama u prostoru COO Lug, jednom mjesečno
  • Kontakt za prijavu:
    • centarluguprava@gmail.com
    • Telefon: 01/3375-248 – Antonija Vukelić

Program provodi stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila i muzikoterapeut.

Napomena – korisnici uključeni u psihosocijalnu podršku COO Lug mogu se prijaviti za  sudjelovanje u ovom programu.

Partneri u projektu:

Dječji vrtić „Izvor”, Petra Preradovića 16, 10430, Samobor

Osnovna škola „Samobor”, Stražnička 14, 10430, Samobor

Poticanje jezicno govorne komunikacije uz glazbenu podrsku (pdf)