Djelatnost COO Lug provodi se kroz pet ustrojbenih jedinica:
 
shema ustroja
 
1. ODJEL SAVJETOVANJA I PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU
U ovom odjelu korisnicima se pruža privremeni smještaj, sukladno čl. 92. st. 5. i st.7. Zakona o socijalnoj skrbi, odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena, za mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21. godine života, te za maloljetnike i mlađe punoljetne osobe s poremećajem u ponašanju, tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, u dobi od 14.-21. godine života, koji se nalaze na izvršenju odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu.
 
2. ODJEL PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE MLADIH S INTELEKTUALNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJIMA
 
U navedenim odjelima korisnicima se pruža privremeni smještaj, sukladno čl. 92. st. 5. i st.7. Zakona o socijalnoj skrbi, odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena, za mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21. godine života, te za maloljetnike i mlađe punoljetne osobe s poremećajem u ponašanju, tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, u dobi od 14.-21. godine života, koji se nalaze na izvršenju odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu.
 
3. ODJEL OBRAZOVANJA I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA – ŠKOLA
Našim korisnicima se pruža mogućnost osnovnog obrazovanja odraslih, od navršene 15-te godine života (niži i viši razredi osnovne škole) po posebnom programu sa stručnim vodstvom profesora defektologa te srednjoškolskog obrazovanja i stručnog osposobljavanja.
Program srednjošklolskog obrazovanja i stručnog osposobljavanja uključuje mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21. godine života,koji obrazovanje izvršavaju po posebnom programu za pomoćne radnike strukovnih zanimanja i time stječu nižu stručnu spremu za navedena zanimanja.
Zanimanja za koja se korisnici mogu osposobljavati su:
– pomoćni soboslikar-ličilac
– pomoćni autolimar
– pomoćni autolakirer
– pomoćni vrtlar
– pomoćni kuhar-slastičar
– pomoćni bravar
 
4. ODJEL RADNIH AKTIVNOSTI
Ovaj odjel pruža poludnevni boravak, prehranu, njegu i briga o zdravlju, medicinsku i psihosocijalna rehabilitaciju, usluge radno proizvodnih aktivnosti te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena, za osobe s invaliditetom od 18. godine života nadalje.
 
5. ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA
Odjel zajedničkih poslova obuhvaća poslove računovodstva ,održavanja ustanove i dr.
 
U cilju odgoja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, radnih aktivnosti i zadovoljenja ostalih potreba korisnika, COO Lug pruža slijedeće usluge:
– savjetodavni i terapeutski rad
– radne aktivnosti u okviru kojih se pružaju proizvodne radioničke usluge, proizvodnja i prodaja cvijeća, sadnica i ukrasnog bilja
-organizacija sportskih i kulturno-zabavnih priredbi i natjecanja
– organiziran rad, odgoj i školovanje za mladež s poremećajima u ponašanju (s izrečenom odgojnom mjerom upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu)
– likovna terapija
-glazboterapija
– individualni i grupni rad s korisnicima i roditeljima
 
U cilju praćenja napredovanja korisnika u odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom tretmanu, u COO Lug osnovan je Stručni tim. Stručni tim vodi evidenciju praćenja i napredovanja korisnika, te svojim radom, postupcima i savjetima unapređuje i razvija odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s korisnicima. Osnovna karakteristika rada i djelovanja Stručnog tima je grupni i multidisciplinarni pristup, u kojem se, kroz interakciju mišljenja i djelovanja članova tima, ostvaruju postavljeni zadaci. Donošenje odluka i njihovo ostvarivanje vrši se na temelju ravnopravnog udjela svih članova tima (socijlani radnik, psiholog, medicinska sestra, defektolog , odgajatelj, te drugi djelatnici, ovisno o potrebi i situaciji).