Poziv za testiranje - administrativni referent-ica

Obavijest kandidatima o opisu poslova radnog mjesta, sadržaju i načinu testiranja te pravni izvori za pripremanje kanditata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja