Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Lug Samoborski, Kneza Zdeslava 2, 10432 Bregana

 

Ravnateljica: Nataša Grković Šola, mag. rehab. educ.; tel: 01/3375-248; ravnatelj@centar-lug.hr

Voditelj Odjela stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije: Magdalena Perković, mag. psych. mob: 099/497-8704; magdalena.perkovic@centar-lug.hr

Voditeljica Odjela obrazovanja i stručnog osposobljavanja: Mirela Pačak Sahadžić, dipl.def.; mirela.pacak-sahadzic@centar-lug.skole.hr

Voditeljica Odjela radnih aktivnosti: Antonija Vukelić, mag.mus.univ.spec.art.therap; antonija.vukelic@centar-lug.hr

Socijalna radnica: Iva Kušec , dipl.soc.rad. 091/2882-262; Iva.Kusec@SOCSKRB.HR

Psiholog: Jakov Čičko, mag. psych.; psiholog@centar-lug.hr

Voditeljica računovodstva: Rajka Šakić

Tajnica škole: Jasna Ripić; tajnistvo@centar-lug.hr

 

tel. 01/3375-248, 01/3376-203
fax. 01/3375-309
e-mail: info@centar-lug.hr
IBAN: HR5623900011100015238
OIB: 33776947373

 

Upravno vijeće:

  1. Marica Mikec, dipl. pravnica – predsjednica
  2. Anka Jurišić Kvesić, dr. med. dent. spec. stom. protetike-član
  3. Arijana Lovrenčić-Huzjan, prof. dr. soc. -član
  4. Niko Marušić, prof. klarineta-član
  5. Dean Ćebić – predstavnik zaposlenika

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Centru za odgoj i obrazovanje Lug:

odvjetnica, Ivana Brkić
mobitel: 091/254-2612
e-mail adresa: ivana.brkic@zg.t-com.hr

 

Službenik za informiranje

Kristina Belošević
E-mail: info@centar-lug.hr
Tel.01/3375-248
Fax. 01/3376-203

 
Kako do Centra?