Nakon što je naš Odjel radnih aktivnosti stradao u potresu, preselili smo muzikoterapiju u novi prostor. Naša muzikoterapeutkinja Antonija dala si je puno truda i opremila je svoj kabinet, kako bi našim korisnicima pružala uslugu muzikoterapije. Za kraj tjedna razveselili smo se uz karaoke na otvorenom prostoru uz epidemiološke mjere i tako ujedno obilježili otvorenje kabineta.