I OBRAZOVANJE

CENTAR ZA ODGOJ

LUG

Najave događanja

 

9.-23.12.2019.

Prodajna izložba u Samoboru,Konzum

   
 

 

e matica

vrt1

suncokreti3a

jelovnikZ

Odjel psihosocijalne rehabilitacije mladih s intelektualnim i mentalnim oštećenjima

Odjel psihosocijalne rehabilitacije mladih s intelektualnim i mentalnim oštećenjima

U ovom odjelu korisnicima se pruža privremeni smještaj, sukladno čl. 92. st. 5. i st.7. Zakona o socijalnoj skrbi, odgoj, prehrana, njega i briga o zdravlju, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena, za mladež s lakom mentalnom retardacijom u dobi od 14.-21. godine života, te za maloljetnike i mlađe punoljetne osobe s poremećajem u ponašanju, tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, u dobi od 14.-21. godine života, koji se nalaze na izvršenju odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu.