I OBRAZOVANJE

CENTAR ZA ODGOJ

LUG

Najave događanja

3.12.
9.-16.
7.
Ljetovanje korisnika Grada
Zagreba u odmaralištu Crvenog
križa u Novom Vinodolskom
16.-23.
7.
Ljetovanje korisnika Samobora, 
Svete Nedelje i Jastrebarskog u odmaralištu Crvenog križa u
Novom Vinodolskom
e matica

vrt1

suncokreti3a

jelovnikZ

KRAJ ŠKOLSKE GODINE

MATURANTIMA ŽELIMO SVE NAJBOLJE U DALJNEM ŽIVOTU!

A SVI OSTALI, VIDIMO SE 3.9.2018.

DO TADA SE ODMORITE I UŽIVAJTE U LJETNIM PRAZNICIMA!!!