I OBRAZOVANJE

CENTAR ZA ODGOJ

LUG

Najave događanja

 

5.08.2020.

Dan domovinske zahvalnosti

 15.08.2020.  Velika gospa
31.08.2020. Odjel RA počinje s radom
7.09.2020.

Početak nastavne godine

e matica

vrt1

suncokreti3a

jelovnikZ

Dokumenti

Obrazac šifre-šestomjesečno razdoblje 2020.

Obrazac kontrole-šestomjesečno razdoblje 2020.

Obveze šestomjesečno razdoblje 2020.

Obrazac PVRIO-šestomjesečno razdoblje 2020.

Obrazac RAS-šestomjesečno razdoblje 2020.

Obrazac BIL-šestomjesečno razdoblje 2020.

Obrazac PR-RAS-šestomjesečno razdoblje 2020

Referentna stranica-šestomjesečni izvještaj 2020.

Odluka o iniciranju postupka međusobnog usklađivanja Pravilnika o radu s Zakonom o radu

Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća

Procedura naplate prihoda

Procedura koja prethodi zaprimanju računa

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila

Procedura stvaranja ugovornih i ostalih obveza

Procedura blagajničkog poslovanja

FI-1-3-20REFSTR.pdf

FI-1-3-20PRRAS.pdf

FI-1-3-20OBV.pdf

Opis promjena 

Šifre

Obveze VP 159-2019

Opće kontrole-2019

Obrazac PVRIO-2019

Obrazac BIL-2019

Obrazac RAS-2019

Obrazac PR-RAS-2019

Referentna stranica-2019

Plan nabave 2020. godina

Financijski plan za 2020. godinu - izvor 11

Financijski plan za 2020. godinu - izvor 31

Financijski plan za 2020. godinu - izvor 43

Financijski plan za 2020. godinu - izvor 61

Trogodišnji financijski plan 2020-2022

Godišnji plan i program rada COO Lug 2019.

Plan nabave robe, usluga i radova za 2019.

Financijski plan za 2019.

Financijsko izvješće - bilješke 2018.

Statut Centra za odgoj i obrazovanje Lug

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2020. 

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o unutarnjem nadzoru 2018.

pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentiranog gradiva

Pravilnik o radu, unutarnjem ustrojstvu