Vesna Hribar Skukan

Koordinator Stručne cjeline psihosocijalne rehabilitacije mladih s intelektualnim i mentalnim oštećenjima

Vesna Hribar Skukan, mag. rehab. educ. – Koordinator Stručne cjeline psihosocijalne rehabilitacije mladih s intelektualnim i mentalnim oštećenjima