Dora Kopun

Dora Kopun, edukacijski rehabilitator

Dora Kopun, edukacijski rehabilitator

Marinko Štrbulec

Kineziterapeut

Marinko Štrbulec, prof. kineziolog. – Kineziterapeut

Dean Ćebić

Radni terapeut

Dean Ćebić, bacc. therap. occup. – Radni terapeut

Jasna Baus Ostojić

Edukacijski rehabilitator

Jasna Ostojić Baus, mag. rehab. educ. – Edukacijski rehabilitator

Ljiljana Dujmović

Edukacijski rehabilitator

Ljiljana Dujmović, prof. reh. – Edukacijski rehabilitator

Antonija Vukelić

Voditeljica Odjela za pružanje izvaninstitucijskih usluga i Muzikoterapeut

Antonija Vukelić, mag. mus. univ. spec. art. therap. – Voditeljica Odjela za pružanje izvaninstitucijskih usluga i Muzikoterapeut

Voditelj Odjela stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije

Voditeljica Odjela psihosocijalne rehabilitacije

Magdalena Perković, mag. psych. – Voditeljica Odjela psihosocijalne rehabilitacije