Mirela Pačak Sahadžić

Voditeljica Odjela obrazovanja i stručnog osposobljavanja

Mirela Pačak Sahadžić, prof. defektolog – Voditeljica Odjela obrazovanja i stručnog osposobljavanja