Zapisnik sa konstituirajuce sjednice 24092020

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Upravnog Vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Lug Samoborski, održane dana 24. rujna 2020. godine s početkom u 13:20 sati.