Zapisnik sa 8 sjednica UV-a 25052021

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra Lug održane 25.05.2021. godine