Zapisnik sa 11 sjednice UV-a 20102021

S 11. Sjednice Upravnog Vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Lug Samoborski, održane preko Zoom aplikacije dana 20. listopada 2021. g. s početkom u 13:00 sati.