Zapisnik sa 10 sjednice UV-a 13092021

Zapisnik S 10. Sjednice Upravnog Vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Lug Samoborski, održane dana 13. rujna 2021. g. s početkom u 13:00 sati.