Planovi rada

Plan Nabave za 2023 godinu (xlsx)

Godišnji plan i program rada COO Lug 2022-2023 (pdf)

Godišnji plan i program rada COO Lug 2021 (pdf)

Godišnji plan i program rada COO Lug 2019. (pdf)

Planovi nabave

Plan nabave Centar Lug za 2022 godinu (xls)

Plan Nabave za 2021 godinu (xlsx)

Plan nabave 2020. godina(docx)

Plan nabave robe, usluga i radova za 2019. (pdf)

Financijski planovi

Financijski planovi 2023-2025 po IF (pdf)

Financijski plan za 2023 po IF (pdf)

Rebalans Financijskog plana IF 11 za 2022 (pdf)

Rebalans Financijskog plana za 2022 godinu 09062022 (pdf)

Odluka o raspodjeli rezultata (pdf)

Financijski plan za 2022 godinu (pdf)

Financijski plan za 2020. godinu – izvor 11 (pdf)

Financijski plan za 2020. godinu – izvor 31 (pdf)

Financijski plan za 2020. godinu – izvor 43 (pdf)

Financijski plan za 2020. godinu – izvor 61 (pdf)

Trogodišnji financijski plan 2020-2022 (pdf)

Financijski plan za 2019. (pdf)

Financijska izvješća 

Godisnje Financijsko izvjesce za 2022 godinu (xlsx)

COO Lug referentna stranica I-XII-2022 (pdf)

Biljeske uz Godisnje Financijsko izvjesce za 2022 godinu (pdf)

Godisnje financijsko izvjesce za 2021 godinu (xls)

Financijsko izvjesce sijecanj – lipanj 2021 (xls)

Financijsko izvjesce sijecanj – ozujak 2021 godine 1-3 21 (xls)

Biljeske uz Financijsko izvjesce sijecanj – ozujak 2021 godine 1-3 2 (pdf)

Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (xls)

Biljeske uz Godisnje Financijsko izvjesce za 2020 godinu (pdf)

Financijsko izvjesce 01012020 – 30092020 (xls)

Obrazac šifre-šestomjesečno razdoblje 2020. (pdf)

Obrazac kontrole-šestomjesečno razdoblje 2020. (pdf)

Obveze šestomjesečno razdoblje 2020. (pdf)

Obrazac PVRIO-šestomjesečno razdoblje 2020. (pdf)

Obrazac RAS-šestomjesečno razdoblje 2020. (pdf)

Obrazac BIL-šestomjesečno razdoblje 2020. (pdf)

Obrazac PR-RAS-šestomjesečno razdoblje 2020 (pdf)

Referentna stranica-šestomjesečni izvještaj 2020. (pdf)

FI-1-3-20REFSTR. (pdf)

FI-1-3-20PRRAS. (pdf)

FI-1-3-20OBV. (pdf)

Opis promjena  (pdf)

Šifre (pdf)

Obveze VP 159-2019 (pdf)

Opće kontrole-2019 (pdf)

Obrazac PVRIO-2019 (pdf)

Obrazac BIL-2019 (pdf)

Obrazac RAS-2019 (pdf)

Obrazac PR-RAS-2019 (pdf)

Referentna stranica-2019 (pdf)

Financijsko izvješće – bilješke 2018. (pdf)

Akti Centra

Statut Centra za odgoj i obrazovanje Lug – procisceni tekst (pdf)

Izmjena i dopuna Statuta Centra Lug (pdf)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća (pdf)

Odluka o osnivanju Skolskog sportskog drustva (pdf)

Poslovnik o radu skolskog sportskog drustva COO Lug (pdf)

Sjednice Upravnog vijeća 

Zapisnik sa 13 sjednice UV-a 27122021 (pdf)

Zapisnik sa 12 sjednice UV-a 12112021 (pdf)

Zapisnik sa 11 sjednice UV-a 20102021 (pdf)

Zapisnik sa 10 sjednice UV-a 13092021 (pdf)

Zapisnik sa 9 sjednica UV-a 08062021 (pdf)

Zapisnik sa 8 sjednica UV-a 25052021 (pdf)

ZAPISNIK 7 sjednica 04_05_2021 (pdf)

ZAPISNIK 6 sjednica 28_4_2021 (pdf)

Zapisnik sa 5 sjednice Upravnog vijeca 26032021 (pdf)

Zapisnik sa 4 izvanredne sjednice (pdf)

Zapisnik sa 3 sjednica UV odrzane 16_12_2020 (pdf)

Zapisnik sa 2 sjednice Upravnog vijeca 13112020 (pdf)

Zapisnik sa konstituirajuce sjednice 24092020 (pdf)

Zapisnik sa 22 sjednice Upravnog vijeca 17062020 (pdf)

Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća (doc)

Razno

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (docx)

Odluka o iniciranju postupka međusobnog usklađivanja Pravilnika o radu s Zakonom o radu (doc)

Imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (pdf)

Eticki kodeks Centra za odgoj i obrazovanje Lug (pdf)

Pravilnici

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (docx)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2020.  (docx)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi jednostavne nabave_ (pdf)

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika (pdf)

Pravilnik o unutarnjem nadzoru Centra Lug (pdf)

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentiranog gradiva (doc)

Pravilnik o radu – unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova (doc)

Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila (docx)

Pravilnik o mjerilima i nacinu koristenja vlastitih prihoda (pdf)

Pravila za upravljane dokumentarnim gradivom (pdf)

Procedure

Procedura naplate prihoda (docx)

Procedura koja prethodi zaprimanju računa (docx)

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (docx)

Procedura stvaranja ugovornih i ostalih obveza (docx)

Procedura blagajničkog poslovanja (docx)

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasnistvu (pdf)