Korisnici Odjlela radnih aktivnosti Centra Lug; Lea i Dalibor uključili su se u Projekt Centra za mlade Bunker. Aktivno sudjeluju u dvodnevnom programu i ravnopravni su sudionici sa srednjoškolcima i studentima grada Samobora u kreiranju potreba mladih u našem gradu.

Bunker