Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama:

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za odgoj i obrazovanje Lug. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti online Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili skinuti u pdf-u.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti :

Pisanim putem na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Lug Samoborski, Kneza Zdeslava 2., Bregana
elektroničkom poštom na adresu: centar.za.odgoj@zg.t-com.hr
na broj faksa: 01/3375-309
donijeti osobno u Centar za odgoj i obrazovanje Lug službeniku za informiranje svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti nadnadu za obrazac.

Odluka o usvajanju Kataloga informacija
Katalog informacija Centra za odgoj i obrazovanje Lug

Godišnje izvješće – pravo na pristup informacija 2019 (pdf)